Trong tháng 3/2016 vừa qua, Trung Tâm Đào Tạo Quản Trị Doanh Nghiệp Rồng Việt đã tổ chức lớp “Nâng cao năng lực quản lý cấp trung” dành cho cán bộ VNPT Kiên Giang và VNPT Cà Mau.

Chương trình đào tạo “Nâng cao năng lực quản lý cấp trung” của Trung Tâm Rồng Việt là chương trình tổng hợp những chuyên đề tốt và hiệu quả nhất dành cho các nhà quản lý cấp trung. Thông qua khóa học, học viên được rèn luyện thêm nhiều kỹ năng quản lý, đồng thời được tiếp cận với những kiến thức mới mẻ, bổ ích trong nhiều lĩnh vực, góp phần thúc đẩy và nâng cao hiệu quả, hiệu suất làm việc tại bộ phận do mình quản lý.

Năm 2015 vừa qua, được xem là năm đổi mới, thành công với nhiều kết quả ấn tượng đã cho thấy sự chuyển mình mạnh mẽ của VNPT trong năm 2015 – năm VNPT chính thức hoạt động theo mô hình mới.

VNPT 0316 02

Về kết quả kinh doanh, VNPT đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đặt ra. Cụ thể, tổng lợi nhuận đạt 3.280 tỷ. Tổng doanh thu đạt 89.122 tỷ, đạt 102% kế hoạch, tăng 7,5% so với năm ngoái. Các chỉ số tài chính khác đều có sự tăng trưởng khá, như tổng nộp ngân sách Nhà nước 2015 đạt 3.555 tỷ, đạt 114,7% kế hoạch, tăng 3,9% so với thực hiện 2014.

Năng suất lao động bình quân đạt 2,044 tỷ đồng/người/năm, tăng 15,55 % so với năm 2014. Tổng số thuê bao điện thoại của Tập đoàn đến cuối năm 2015 đạt 33,7 triệu thuê bao, trong đó thuê bao di động Vinaphone là 29,7 triệu thuê bao, tăng 3,3 triệu thuê bao so với cuối năm 2014.Tổng số thuê bao Internet băng rộng của Tập đoàn đến cuối năm 2015 đạt 3,2 triệu thuê bao, trong đó thuê bao FTTx phát triển gấp hơn 4 lần so với thực hiện 2014.

Hệ thống kênh bán hàng của VNPT trong năm 2015 cũng đã được kiện toàn mạnh mẽ và xuyên suốt trên phạm vi toàn quốc. Quy mô mạng lưới tiếp tục được mở rộng nhằm nâng cao năng lực và chất lượng mạng, tăng khả năng cạnh tranh. Mạng lưới viễn thông, CNTT tiếp tục được duy trì an toàn, ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu thông tin liên lạc.

Để đạt được kết quả này theo Tổng Giám đốc VNPT Phạm Đức Long là do trong năm 2015, VNPT đã tiếp tục đổi mới công tác quản trị, điều hành sản xuất kinh doanh với việc áp dụng đồng bộ các công cụ quản trị hiện đại đầy mạnh ứng dụng CNTT. Nhiều giải pháp kinh doanh đã được triển khai đồng bộ, các cơ chế kinh tế nhằm ổn định sản xuất kinh doanh, tạo động lực cho các đơn vị tăng thị phần, nâng cao hiệu quả kinh doanh đã được xây dựng và ban hành triển khai. Có thể nói, các giải pháp và chính sách kinh doanh của VNPT ban hành trong năm 2015 đã góp phần tạo ra mức tăng trưởng khá so với năm 2014, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận. 

Về các mục tiêu cho năm 2016, bên cạnh các chỉ tiêu về tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận thì có một mục tiêu cụ thể được Tổng Giám Đốc khẳng định đó là: Phải đưa VNPT VinaPhone phải trở thành nhà mạng di động có chất lượng tốt nhất. Tổng Giám khẳng định đây sẽ là một chỉ tiêu (KPI) mà Tập đoàn giao cho Tổng công ty VNPT VinaPhone và Tổng công ty VNPT Net trong năm 2016.

Trước những thách thức đổi mới và khẳng định vị thế số 1 trong lĩnh vực dịch vụ viễn thông tại Việt Nam, VNPT rất chú trọng trong việc đào tạo và phát triển đội ngũ, đặc biệt là nhân sự quản lý cấp trung. Trung Tâm Rồng Việt rất làm vinh hạnh khi được lựa chọn là đối tác đào tạo của VNPT khu vực Nam Bộ nói chung và VNPT Kiêng Giang, VNPT Cà Mau nói riêng trong suốt 03 năm vừa qua. Những thành công, hiệu quả trong việc tập hợp, ứng dụng các hệ thống kiến thức đã học vào trong công việc điều hành, quản lý và kinh doanh của VNPT, cho thấy sự đảm bảo về mặt chất lượng đào tạo của Trung Tâm Rồng Việt dành cho các đối tác.