Từ ngày 19 đến 21/09/2015 vừa qua, Trung tâm Rồng Việt đã tổ chức khóa học “Thiết lập và quản lý kênh phân phối hiệu quả” cho hơn 40 cán bộ nhân viên kinh doanh của Viễn Thông Cà Mau.

WP 20150919 09 27 27 Pro

Hiện nay các doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt và những quy luật khắt khe hơn của nền kinh tế. Những biến động thường xuyên của môi trường kinh doanh, của nhu cầu tiêu dùng vừa là cơ hội, vừa là thách thức to lớn đối với mỗi công ty. Xây dựng kênh phân phối thành công là một khởi đầu tốt đẹp trong quá trình tiếp cận thị trường của doanh nghiệp. Có thể nói, đây là mắt xích quan trọng nhất để có thể mang lại lợi ích cho công ty, cho tất cả đối tác tham gia trong kênh phân phối cũng như lợi ích của người tiêu dùng. Việc quản lý các kênh phân phối cũng là việc làm khó khăn nhất trong tất cả các yếu tố thuộc chiến lược tiếp thị. Vì vậy, các doanh nghiệp cần có một chiến lược mới để tiếp cận thị trường, đó là thực hiện quản trị hiệu quả kênh phân phối.WP 20150919 08 19 27 Pro 2

Trong những năm gần đây tỷ trọng thị phần giữa các doanh nghiệp trong ngành viễn thông luôn có sự biến động và thay đổi theo từng tháng, vì vậy xây dựng, thiết lập và quản trị kênh phân phối hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp giữ vững và gia tăng thị phần cho riêng mình. Trong 03 ngày tập huấn, các anh/chị nhân viên phòng kinh doanh VNPT Cà Mau đã hiểu rõ các loại hình kênh phân phối và những thành phần của quản trị kênh phân phối; xây dựng mối quan hệ đối tác với các kênh phân phối và nhận biết những vấn đề chính liên quan đến việc phát triển kênh phân phối và chiến lược kênh phân phối.