Như Quỳnh - VNPT

Thông qua khóa đào tạo tôi nhận được nhiều điều bổ ích có thể áp dụng ngay vào cuộc sống cũng như công việc hiện tại.Bên cạnh nhận được nhiều tư tưởng mới, cách nghĩ mới cũng như phương pháp mới trong việc tiếp cận khách hàng, tôi còn được trang bị nhiều hơn nữa những kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp mà lâu nay tôi còn thiếu và bỏ sót. Khóa học còn giúp tôi nâng cao sự tự tin và tin vào năng lực của chính bản thân mình.