MỤC TIÊU KHÓA HỌC

- Đào tạo ra những giám đốc kinh doanh có thái độ tốt để thực hiện công việc.

- Đào tạo ra những giám đốc kinh doanh có kỹ năng tốt để thực hiện công việc.

- Đào tạo ra những giám đốc kinh doanh có tâm lý tốt để thực hiện công việc.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

- Cấp quản lý.

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC

- 06 chuyên đề

- Học viên có thể chọn hoặc đề nghị điều chỉnh các chuyên đề tùy theo nhu cầu của mình.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

CHUYÊN ĐỀ 1:

CHÂN DUNG CCO

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

XÂY DỰNG BỘ PHẬN KINH DOANH

CHUYÊN ĐỀ 2:

THƯƠNG HIỆU VÀ TIẾP THỊ CHO CCO

CHUYÊN ĐỀ 3:

DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG

CHUYÊN ĐỀ 4:

QUẢN LÝ DV & CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

CHUYÊN ĐỀ 5:

XD & QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ BÁN HÀNG

CHUYÊN ĐỀ 6:

NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO