MỤC TIÊU KHÓA HỌC

- Cải thiện phương pháp tiếp cận và thu hút khách hàng

- Nâng cao kỹ năng giao tiếp bán hàng

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

- Nhân viên kinh doanh

- Nhân viên marketing

- Cấp quản lý

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC

- 2 ngày hoặc 4 buổi

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Phần 1: Giao tiếp hiệu quả với khách hàng

- Kỹ năng lắng nghe

- Kỹ năng đặt câu hỏi

- Kỹ năng trả lời câu hỏi

Phần 2: Trình bày sản phẩm chuyên nghiệp

- Kỹ năng giao tiếp phi ngôn ngữ

- Kỹ năng thuyết trình

Phần 3: Tận dụng những cơ hội bán hàng

- Kỹ năng thuyết phục

- Kỹ năng đàm phán

Phần 4: Tìm kiếm khách hàng

- Đặc điểm của khách hàng

- Kỹ năng tiếp cận khách hàng